Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

5079 eb11 380

June 04 2017

Zupełnie inaczej jest, jeżeli masz kogoś, kto cię kocha. To ci daje setkę powodów, aby żyć. Ja ich nie mam.
— Jonathan Carroll - Na pastwę aniołów
Zrobiłeś mi taką przykrość, że nie jestem w stanie tego opisać. Zrysowałeś mnie już na zawsze. Myślę, że to moment krytyczny. Coś we mnie zamknąłeś. Przejebałeś coś we mnie!
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych
Mnie po prostu przeraża, że zapomnisz.
— Ochocki, Vithren
Chciałabym ci coś takiego zrobić, żebyś nie mógł beze mnie żyć, żebyś nie mógł o mnie zapomnieć.
— J. Sosnowski
Wciąż traciłem jakieś rzeczy, ludzi i uczucia. W moim życiu, jak w kieszeni płaszcza, była jakaś wielka dziura, której w żaden sposób nie można było zaszyć.
— H. Murakami
Może pewnego dnia zadzwonisz i powiesz, że także ci przykro.
— “From the Dining Table”, Harry Styles
0093 0de6 380
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
0084 1c94 380
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
0071 765b 380
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
Ale w miarę czekania przestaje się już czekać.
— Albert Camus
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
(...) jak dużo powiedzieć, a nic nie powiedzieć, jak się śmiać, gdy w środku nie do śmiechu, jak w coś wierzyć, gdy w nic się nie wierzy, (...). 
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"

(...) a mi się wydawało, że ludziom nie przechodzi tak z dnia na dzień. A już na pewno nie miłość.

— Kaja Kowalewska
mam nadzieję, że nigdy nie będziesz tego żałował. że mnie nie zatrzymałeś.
Reposted bykwasmiloszdraia
Pozmieniało się ostatnio.
— 21:21
Reposted fromilolilo ilolilo viakolwiekco kolwiekco
2773 39a0 380

Finding Vivian Maier (2013)

Reposted fromfilmowy filmowy viasmutnazupa smutnazupa
8077 7c91 380
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
8088 35c6 380
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl