Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2017

5950 f973 380
Reposted fromrawwwr rawwwr viasmutnazupa smutnazupa

Potrzebuję być doceniana, nawet za błahostki, bo przez większość czasu myślę, że jestem nic nie warta.

W psychologii jest takie pojęcie „błysk”. To jest moment, kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś, co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz

September 08 2017

Dzień bez ciebie nie jest dniem, tylko ciągiem zdarzeń, bez szczęścia, miłości. 
— Ja

August 20 2017

8347 605d 380
Może ważne rzeczy zdarzają się na wiosnę.
— Dolina Muminków
Tak. Nie miałam młodości.
Żyłam. Bez imprez, spontanicznych wyjazdów, studiów, koncertów. 
Nie miałam czasu - musiałam być dorosła.
— aggape.soup.io
Reposted fromaggape aggape viasmutnazupa smutnazupa
0436 15cb 380
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)

August 07 2017

Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek innym, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— to-on-jest-najwazniejszy (via to-on-jest-najwazniejszy)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
Los często rozdziela bliskich sobie ludzi, żeby uświadomić ich ile dla siebie znaczyli.
— to-on-jest-najwazniejszy (via to-on-jest-najwazniejszy)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
Nie mogę Ci obiecać, że zawsze będzie dobrze, ale mogę Ci obiecać, że zawsze będziemy razem i przejdziemy przez to razem, jeśli to Ty nie zrezygnujesz ze mnie.
— to-on-jest-najwazniejszy (via to-on-jest-najwazniejszy)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
7568 d3f2 380
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
Dzisiejsza niedziela upłynęła mi okropnie pusto i głupio, czyli po prostu bez Ciebie. Muszę się na nowo do wszystkiego przyzwyczajać.
— Wisława Szymborska w liście do Kornela Filipowicza

Wszystko trafił chuj.

- przeszłość, przyszłość, teraźniejszość. 

Wytrzymać tydzień
wytrzymać rok
wytrzymać trzydzieści a potem siedemdziesiąt lat

Ale były lata których nikt nie liczył
królewskie
kiedy bawiliśmy się pod starymi dębami
i wieczność była przy nas

— Julia Hartwig
Reposted from21gramow 21gramow viamrrru mrrru
Niektórzy ludzie twierdzą, że zawsze trzeba walczyć do końca. Pomimo wszystko, wbrew sobie i wszystkiemu. Może mają rację. Ja jednak uważam, że każda walka ma swój koniec. Czasami i Ty musisz przestać walczyć. Nie z powodu dumy, lecz z szacunku do siebie. Po to by móc jeszcze się uśmiechać i mieć normalne życie. Nie czekaj na cud. Pieprzonych cudów nie ma…
— Rafał Wicijowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl